KURUMSAL

Sosyal Sorumluluk

Faaliyetlerinin çevre etkisini asgari düzeyde tutmak,

Çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyacak tedbirler almak,

Doğalkaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmak,

Sosyal çevreye verilebilecek olumsuz etkileri minimize etmek,

Tarihi ve kültürel eserlere ve yapılara, yöresel kültürlere verilebilecek zararları önlemek,

Çevre ve toplumsal bilincin gelişmesi ve yerleşmesi için çalışmak,

Kültürel hayatın ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi için her türlü maddi ve manevi destek vermek,

kuruluşundan bu yana Güvenoğlu Yapı A.Ş. kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temel değerlerini oluşturmaktadır.

2394mutluluk

23941997 yılından bu yana 2394 aileyi ev sahibi yapmaktan mutluluk duyduk.